Nieuwe leden

Doordat tafelaars die 40 jaar (of wat ouder) zijn geworden de Tafel moeten verlaten, wordt een permanente vernieuwing van het ledenbestand bewerkstelligd. Ruimte voor verzadiging en vergrijzing is er niet. Tafelaars kunnen kandidaatleden voordragen. Dit initiatief ligt bij alle leden van de Tafel. De CBNL (Commissie B Nieuwe Leden) maakt kennis met het kandidaatlid. Na een positieve kennismaking kan het kandidaatlid 3 keer deelnemen aan een activiteit voordat hij besluit Tafelaar te worden.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap is vrijwillig maar niet vrijblijvend. De Tafelronde heeft haar Statuten, een Huishoudelijk Reglement, specifieke Tafelafspraken en ongeschreven regels (mores). Sinds 2015 hebben de tafelaars de zuurstok in het leven geroepen; deze tafelaar let op de mores tijdens activiteiten zoals voor- en na-avond.