Nieuwe leden

Doordat tafelaars (leden van de RT) die 40 jaar zijn geworden de Tafel moeten verlaten, wordt een permanente vernieuwing van het ledenbestand bewerkstelligd. Ruimte voor verzadiging en vergrijzing is er niet. Tafelaars kunnen kandidaat-leden voordragen. Dit initiatief ligt bij alle leden van de Tafel. Je kunt je dus zelf niet aanmelden, je moet worden gevraagd. de CBNL (Commissie B Nieuwe Leden) maakt kennis met het kandidaat-lid. Na een positieve kennismaking kan het kandidaat-lid 3 keet deelnemen aan een activiteit voordat hij besluit Tafelaar te worden.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap is vrijwillig maar niet vrijblijvend. De Tafelronde heeft haar Statuten, een Huishoudelijk Reglement, specifieke Tafelafspraken en ongeschreven regels (mores). Sinds 2015 hebben de tafelaars de zuurstok in het leven geroepen; deze tafelaar let op de mores tijdens activiteiten zoals voor- en na-avond.