De RT91 kent een jaarlijks bestuur van 3 tafelaars (voorzitter, secretaris en penningmeester). Het bestuursjaar loopt juli tot juni. Iedere tafelaar die nog geen voorzitter is geweest wordt geacht te pitchen over zijn rol als aankomend voorzitter. De leden verkiezen de nieuwe voorzitter. Ieder bestuursjaar wordt traditioneel geopend met een BBQ bij de nieuwe voorzitter en afgesloten met een bestuurswissel-weekend.

Voorgaande besturen

 • 64-65 J. Hollander
 • 65-66 B.C. de Die
 • 66-67 A.Ph. Van Deventer
 • 67-68 E. Teekens
 • 68-69 J. van Noort
 • 69-70 C.  van Kekem
 • 70-71 E.M. Driessen
 • 71-72 J.P. van Rossum
 • 72-73 R.R.J.M. Bocxe
 • 73-74 G. Gort
 • 74-75 Jhr. D.F.H. van Lennep
 • 75-76 L.G.L.M. Poell
 • 76-77 J.A. van Bentum
 • 77-78 S.G. Lange
 • 78-79 K.E. Kroes
 • 79-80 P. Boer
 • 80-81 R. Lanting
 • 81-82 R. Hoying
 • 82-83 W. de Waard
 • 83-84 J. Tolenaars
 • 84-85 A. Mulders
 • 85-86 E. Schwencke
 • 86-87 C.J. Bijloos
 • 87-88 C.M.A.J. Rodenberg
 • 88-89 V.J.E. Moussault
 • 89-90 E.J. Daalder
 • 90-91 R.L.P.J. Hooijdonk
 • 91-92 J.A. Doedijns
 • 92-93 P.A. Lieth
 • 93-94 A.A.A.M. Lindner
 • 94-95 M.V. Bruggen
 • 95-96 P. Van Der Ree
 • 96-97 H.R.M. De Haan
 • 97-98 J. Van Der Tas
 • 98-99 R.H. Bulten
 • 99-00 J.E. te Loo
 • 00-01 R.M.M.A. Droste
 • 01-02 M.A.E. Beers
 • 02-03 L.M. Van Riet
 • 03-04 J.W.E. Weststrate
 • 04-05 ?? (Joost van aan Casper vd Feltz)
 • 05-06 C.Van Der Feltz
 • 06-07 M. Grippeling
 • 07-08 M.M. Niersman
 • 08-09 A.J. Daniels
 • 09-10 M.B. Rosmolen
 • 10-11 P.F. Bakker
 • 11-12 A.W.H. Draaijer
 • 12-13 G.Plasmeijer
 • 13-14 M. Remmelzwaal
 • 14-15 R. Berk
 • 15-16 J. Pastoor
 • 16-17 W.J. Huizinga
 • 17-18 S.A.L. Krol
 • 18-19 M.B. Sluijters
 • 19-20 C. Hollander
 • 20-21 J.J.J. Janssen
 • 21-22 S. Aertssen
 • 22-23 M. Taal
 • 23-24 J. Ter Haar